Aktiviteter i kretsen – Hordaland

Dommere i kretsen

Kretsens retningslinjer

Hordaland følger i hovedsak NGTFs reglement og bestemmelser, men har i tillegg egne retningslinjer i kretsens konkurranser og oppvisninger. Disse er beskrevet under meny valget Dokumenter spesifikt for hver gren.