Om kretsen – Finnmark

Kontakt kretskontoret

kretskontoret.nordnorge@gymogturn.no
Kretskonsulent: Hanne Jørgensen
Telefon: 976 12 680
Postadresse: PB.1421, 8002 Bodø
Besøksadr.: Aspmyra Stadion, 8002 Bodø
Organisasjonsnr.: 894 100 672

Kort informasjon om kretsen

Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets har som formål å arbeide for gymnastikk og turnidrettens utvikling i Finnmark. Det er 10 klubber i Finnmark som tilbyr gymnastikk og turn.  Kretsen arrangerer diverse kurs, samlinger og konkurranser.