Stipend og søknadsmidler – Aust-Agder

Stipend

Det er hvert år mulig å søke Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets om stipend.

Aktuelle kandidater er:

  1. Gymnaster/tropper som gjennom det siste året har vist gode sportslige resultater.
  2. Trenere/ledere som gjennom det siste året har:
  • Bidratt til å skape et godt treningsmiljø i klubben
  • Bidratt til et vellykket arrangement/kurs
  • Bidratt til økt rekruttering i klubben
  • Annet

Tildelingen skjer under Kretstinget i mars.

Søknadsmidler

Styret i Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets ønsker en prosentvis fordeling av søknadsmidlene som deles ut hvert år. Dette for å gjøre det lettere for klubbene og styret i AAGT.

Fordelingsnøkkel søknadsmidler