Om kretsen – Aust-Agder

Kontakt kretskontoret

Kretskonsulent: Anne-Kristin Sollid
Telefon: 46953586
E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no
Postadresse:
Postboks 30 33, 4095 Stavanger
Besøksadresse:
Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger
Organisasjonsnr.: 983 978 363

 

facebook-icon

Kort informasjon om kretsen

Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets har 7 foreninger fra Arendal, Express (Fevik), Froland, Grimstad, Lillesand og Risør. Pr. 31.12.2017 hadde vi 2875 medlemmer. Vi har aktivitet innenfor gymnastikk, turn menn, turn kvinner, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk.  I siste gren har vi gymnaster som hevder seg i landstoppen. I samarbeid med medlemsforeningene våre, arrangerer vi trenerkurs, konkurranser innen turn og tropp. I tillegg arrangerer vi hvert år Gymnastikkfestivalen for barn og unge. De voksne får tilbud om å delta stevne sammen med våre nabokretser.