Dokumenter – Aust-Agder

Ekstraordinært Kretsting 30.11.2019:
Innkalling til ekstraordinært kretsting 2019 AAGT
Fullmaktsskjema ekstraordinært kretsting AAGT
Ekstraordinært Kretsting AAGT 2019 – Saksdokumenter
Protokoll – Ekstraordinært Kretsting AAGT 2019 – med signaturer
Deltakerliste ekstraordinært kretsting AAGT

 

Konstituerende Kretsting 30.11.2019:
Innkalling til konstituerende kretssting
Saksdokumenter til konstituerende Kretsting 2019 – Agder
Saksdokumenter til konstituerende Kretsting 2019 – Agder, med sidetall
Protokoll konstituerende Kretsting 2019 – Agder med signaturer
Deltakerliste konstituerende kretsting Agder

 

Kretsting 2019:

Innkalling kretsting 2019 med programmet
Årsrapport 2018 med saksdokument til Kretstinget
Resultat Sørlandsmesterskap i apparatturn 2018, vedlegg til årsrapport
Resultater Troppsgymnastikk 2018 – vedlegg til årsrapport

Protokoll fra Kretstinget 16. mars 2019: Protokoll kretsting 2019 – signert
Referat fra Åpent Forum under Kretstinget

Kretsting 2018:

Innkallingen finner du her: Innkalling kretsting 2018

Årsrapport med sakliste finner du her: Årsrapport 2017

Vedlegg (resultater) finner du her:
Resultater 2017 – tropp
Resultater Agderpokalen – apparatturn 2017
SM apparatturn – resultater 2017 nov

Programmet finner du her: Program Kretsting

Protokoll: Protokoll Kretsting AAGT 2018 – signert

Kretsting 2017:

Innkallingen finner du her: innkalling-kretsting-2017

Årsrapporten finner du her: arsrapport-2016

Vedleggene finner du her: langtidsplan-2017-2020-aagtk

resultater-troppsgymnastikk-2016

Protokoll fra Kretstinget 2017, finner du her: Protokoll Kretsting 2017, med signatur

 

Årsrapport 2015

Protokoll fra Kretstinget 5. mars 2016: Signert protokoll