Lagsmøte Østfold


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer lagsmøte 17. januar, fra kl. 18:30 på Hafslund ungdomsskole, Ryes vei 1, 1738 Borgenhaugen.

NGTF arrangerer forbundsting 28.-29. april 2018. På tinget vedtas langsiktige planer som angir mål og prioriteringer for våre organisasjoner fremover, og bør derfor gjenspeile hele organisasjonens behov i størst mulig grad. Vi inviterer derfor alle lagene til lagsmøte i kretsen.

Tema for kvelden er diskusjon rundt utkast til Strategisk plan for NGTF 2019 – 2030, som ble behandlet av forbundsstyret 13. desember. På møtet skal vi særlig vurdere helheten i planen, samt oppgavefordeling mellom organisasjonsleddene. Vi håper derfor at flest mulig vil klare å sette av tid til å sende representanter både til dette diskusjonsmøtet og til forbundstinget. Kretsen er avhengig av at flest mulig kommer og forteller oss sine meninger, slik at vi kan representere hele kretsen på forbundstinget i april.

Påmelding gjøres via skjema under:

Vel møtt!