Kretsting 2017, ØGTK


Arrangementdetaljer


Kretstinget i Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangeres 4.-5. mars 2017.

Tingpapirer Kretsting 2017 – inkl. årsregnskap

Lov for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan ØGTK 2017-2021

Kretsens æresmedlemskap og fortjenstmedaljer pr 311216

Kretsledere og -formenn 1913- pr 311216

 

Invitasjon og fullmaktsskjema Kretsting 2017

 

Vel møtt til Kretsting!

Skiptvets tropp under Gym for Life 2016

Skiptvets tropp under Gym for Life 2016