Twentyfour cup RG og nasjonal konkurranse, GRGD


Arrangementdetaljer


Twentyfour cup RG og nasjonal konkurranse RG

Arrangør: Asker TF

Glade RG dager er en av de to nasjonale konkurransene i 2017 som er åpen for deltagelse for minirekrutter.
Gymnaster i alderen 6-10 år kan kun delta på én av de to nasjonale konkurransene i 2017.
Mer om bestemmelser om barneidrett, deltagelse i nasjonal konkurranse for minirekrutt og sanksjonsreglement finnes på NGTFs nettsider
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/barn/bestemmelser-og-retningslinjer-for-barn/

Invitasjon Glade RG-dager 2017
Påmeldigsskjema GRGD 2017

Klasser Twentyfour cup:
Internasjonale klasser Nivå 3-8
Senior og Junior Tropp
Senior og Junior Duo/Trio
Senior Nasjonale klasser Div. A og B
Junior Nasjonale klasser Div. A, B og C
Nasjonal klasse tropp

Klasser Nasjonal konkurranse:
Minirekrutt klasse 1
Minirekrutt klasse 2
Minirekrutt klasse 3
Minirekrutt klasse 4
Minirekrutt tropp
Rekrutt Nivå 1 og 2
Rekrutt 11 og 12 år, Div.A, B, C
Rekrutt Tropp A
Rekrutt tropp RG- for alle
Rekrutt Duo/Trio
Junior Nasjonal klasse Div.D
Senior Nasjonal klasse Div.C