Trener 1 kurs


Arrangementdetaljer


Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Trener 1 kurs i Askim. Kurset går over to helger, 4.-6. mai og 25.-27. mai 2018.

Målgruppe for kurset:
Alle som er, har vært eller ønsker å bli trener/instruktør på partier for alle aldersgrupper, og som ønsker å utvikle seg som trener. Kurset er inngangsporten til den nye Trenerløypa og er utformet slik at det passer trenere på alle nivåer og i alle grener/aktiviteter. Trener 1 kurset er et krav for de som senere ønsker å ta videre trenerutdanning i Trenerløypa.
Det er vedtatt at alle trenere med hovedansvar i sal skal ha Trener 1 kompetanse.

Deltakere må fylle 16 år samme kalenderår som kurset påbegynnes. For deltakere som er 15 år vil Trener 1 kompetansen være gyldig fra fylte 16 år.

 

Invitasjon og informasjon om påmelding finner du her:
Invitasjon TRENER 1, vår’18, ØGTK