Sikringskurs 2 Trampett


Arrangementdetaljer


Region Øst ved Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets, Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, og Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Sikringskurs 2 Trampett, 10.-11. november i Oslo Turnforening Haslehallen.

Sikringskurs 2 Trampett går videre fra Sikringskurs 1 Trampett, og skal veilede trenere til å drive forsvarlig instruksjon på trampett fra og med doble volter og opp til doble volter med skru, og passer alle som har bestått sikringskurs 1 trampett, og som bruker trampett på trening, i konkurranse, og/eller i undervisning.

Deltakere må være fylt 18 år og ha 1 års praksis som trener etter Sikringskurs 1 Trampett.
Det er foreløpig ikke krav til Trener 1 og Trener 2 Basis, selv om dette står i kursbeskrivelsen ved påmelding.

Invitasjon Sikringskurs 2 Trampett, Region Øst, 2018