Sikringskurs 1 Trampett


Arrangementdetaljer


Møre og Romsdal gymnastikk – og turnkrets inviterer til sikringskurs 1 Trampett i Braatthallen i Kristiansund den 11.-12.mars 2017.

Invitasjon finner du her!

Påmelding innen den 24.februar til Kretskontoret; gill.johannessen@nif.idrett,no . Bruk påmeldingsskjema!

Velkommen til Kristiansund i mars!