Sikringskurs 1 Trampett


Arrangementdetaljer


Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Sikringskurs 1 Trampett i Nedre Glomma, 5.-6. mars.

ØSTFOLD GTK_336x344

Invitasjon Sikringskurs1 Trampett_ØGTK_mars’16

Påmeldingsfrist mandag 8. februar 2016, kl. 12:00.
Send informasjon om: fødselsdato, navn, adresse/postnr/sted, e-post, tlf.nr, klubb og fakturaadresse (e-post), til kretskonsulent: Kristin B. Axberg: kristin.axberg@gymogturn.no.
Påmeldingen er bindende. Kun legeerklæring er gyldig for å slippe å betale kursavgift etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Deltakere må minimum fylle 16 år i 2015. Deltakere som fyller 16 år i løpet av 2015 får godkjent kurset, men kan ikke praktisere selvstendig sikring i trampett før de har fylt 16 år.

 

ØGTK ønsker hjertelig velkommen til kurs!