Åpen samling Turn kvinner Østfold


Arrangementdetaljer


Teknisk utvalg turn kvinner arrangerer åpen samling for alle i Trøgstad,  Østfold Gymnastikk- og Turnkrets.