Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets inviterer til kafémøte Tema er: Overgangen Mysoft – KlubbAdmin Sted: Haslehallen Eikenga 6, 0579 Oslo Torsdag 14. november kl. 18 – 20 Se invitasjonen for mer informasjon Vel møtt til en hyggelig prat med nyttig påfyll!