Telemark og Vestfold Gymnastikk -og Turnkrets inviterer til trener 1 kurs på 01.-03. november og 15.-17. november En må delta på begge helgene. Invitasjon: Invitasjon Trener 1 Høst 2019 Ferdig Påmelding: via http://www.minidrett.no Søk på ; Trener 1 Gymnastikk og Turn, Telemark og Vestfold

Konferansen vil ha innlegg om viktige temaer innen både utstyr og anlegg, der Idrettens basishall er den «røde tråden». Konferansen vil også rette seg mot både administrativ og sportslig ledelse i foreningene og blant annet ha temaer som: Heltidsansatte trenere Virksomhetsplan og sportslig plan i en forening Verdier, etikk, trakassering, varsling Det vil også bli […]