Kurshelg 2019


Arrangementdetaljer


Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer kurshelg 24.-25. august 2019 i Haslehallen, i samarbeid med Oslo Turnforening. Adresse: Eikenga 6, 0579 Oslo.

Kursdagene er oppdelt i 4-5 ulike sesjoner/kurslinjer med fokus på grunnelementer, basis, turn kvinner, og troppsgymnastikk/frittstående.
Modulene i en kurslinje på lørdag er de modulene som gjennomføres i tilsvarende kurslinje på søndag. Du kan velge en kurslinje pr kursdag, og følger valgt kurslinje hele dagen.

Tidsplan Kurshelg OAGTK
Kursbeskrivelse Kurshelg OAGTK
Kursholdere

Påmelding gjøres gjennom følgende skjema: Påmelding Kurshelg 2019 – stengt

Påmeldingsfrist 16. august

Det er begrenset med plasser på kursene. Dersom noen av kursene du ønsker allerede er fulltegnet, vil du motta en e-post fra arrangør med informasjon om dette senest i etterkant av påmeldingsfrist 9. august. Du kan delta fra det året du fyller 15 år.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved lav deltakelse.

Pris en dag:               kr 1000,-
Pris begge dager:        kr 1900,-
Faktura for kurset sendes til oppgitt klubb, med mindre annet blir oppgitt i påmeldingen. Dersom klubben ikke skal betale kurset, må du oppgi faktura e-post og postadresse i kommentarfeltet nederst i påmeldingsskjema.

Kursdeltakelse vil bli etterregistrert slik at kursdeltakelsen vil vise på hver enkelt deltakers idretts CV i Min Idrett, et felles register for kurs og kompetanse for hele idretts-Norge.
For at vi skal få til dette er vi avhengige av at deltakere som ikke har profil på https://minidrett.nif.no/ får laget seg dette så raskt som mulig.
Mer informasjon om hvordan du lager ny profil finner du på våre nettsider: NGTF Utdanning – Kurspåmelding og Min Idrett

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt:
Påmelding: siril.fossdal@gymogturn.no
Kursinnhold: arrangement@osloturn.no

Vel møtt på kurs!