Kretsting Østfold


Arrangementdetaljer


Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer kretsting helgen 3.-4. mars 2018.
Tinget arrangeres på Scandic Laholmen i Strømstad.

Tingdokumenter Kretsting 2018
Aktivitetstall ØGTK (inkl. klubb og grentall) 2015
Aktivitetstall ØGTK (inkl. klubb og grentall) 2016
Østfold Gymnastikk- og Turnkrets_Æresmedlemmer og fortjenestemedaljer_pr.2017
Årsoppgjør 2017

Revisjonsrapport og budsjett 2018, samt valgkomiteens innstilling fremlegges på tinget.

 

___________________________________________________________________________________
Invitasjon til Kretsting 2018.
Frist for forslag til tingforhandlinger og til tema under åpent forum, samt fullmaktskjema var 16. februar 2018.
1. gangs påmelding hadde frist 5. februar 2018.

 

Vi takker for alle påmeldinger, og ønsker dere alle vel møtt!