Kretsting MRGTK


Arrangementdetaljer


Møre og Romsdal gymnastikk – og turnkrets inviterer alle sine medlemslag til Kretsting den 11.mars 2017.

Tingpapirer;

TINGDOKUMENT MRGTK 2019

Vedlegg til tingdokumentene;

Årsmeldinger 2017-2018

Aktiviteter TM MRGTK 2017 2019

Regnskap 2017-Signert

Revisjonsberetning 2017_Signert

Årsoppgjørspakke 2018 Møre og Romsdal GTK signert

Revisjonsberetning 2018_signert

Langtidsplan MRGTK 2019 2021 revidert 280119

SK1530_Budsjett 2019 og 2020

Innkalling finner du her!

Påmelding var  15. februar.

Vel møtt på Ting!