Kretsting 2019


Arrangementdetaljer


Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Kretsting 2.-3. mars på Scandic Brennemoen, som er et helt nyåpnet hotell i Mysen.

Invitasjon Kretsting 2019 Østfold

Program Kretsting 2019 Østfold

Tingdokumenter Kretsting 2019 (årsoppgjør 2018 og budsjett 2019 fremlegges på tinget)
NB! Minner om at kretsen ikke lenger trykker opp tingdokumenter. Det er opp til hver enkelt å medbringe dokumentene til tinget.

Årsoppgjør 2018 Østfold

Revisjonsrapport 2018 Østfold

Budsjett 2019 Østfold

Aktivitetstall Samordna rapportering, Østfold 2017

Lov for Østfold Gymnastikk- og Turnkrets

Æresmedlemmer og fortjenestemedaljer ØGTK_pr2018


Frist for påmelding er nå gått ut.

Påmeldingsskjema Kretsting 2019 (nettbasert skjema)

Påmeldingsskjema Kretsting 2019 Østfold (pdf-versjon til nedlasting)