Kretsdommerkurs i Troppsgymanstikk


Arrangementdetaljer


Aust-Agder og Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkretser tilbyr kretsdommerkurs i Troppsgymnastikk helgen 27. – 29. januar i Kristiansand.

Husk at alle lag som driver med tropp, skal kunne stille med egne dommere!

Kurset er gratis for deltakere fra arrangørkretsene.

Du finner mer informasjon i invitasjon-kretsdommerkurs-jan-2017.