Kretsdommerkurs i RG


Arrangementdetaljer


Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets inviterer til kretsdommerkurs i RG den 20.-22. oktober.

Invitasjon

Påmeldingsskjema

Påmeldingskjema sendes inn til kretskontoret på e-post; gill.johannessen@gymogturn.no innen utgangen av 13.oktober!

Velkommen til Ålesund!