Konstituerende kretsting


Arrangementdetaljer


Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets, Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets, og Østfold Gymnastikk og Turnkrets arrangerer ekstraordinære kretsting, samt konstituerende kretsting for ny storkrets.

Kretstinget avholdes på Sundvolden Hotell, 2.-3. november 2019.

Innkalling konstituerende kretsting

Saksliste konstituerende kretsting
Vedlegg 1 – Lov for NN Gymnastikk- og Turnkrets
Vedlegg 2 – Budsjett 2020

Saksliste for det konstituerende kretstinget publiseres i henhold til lovnorm for særkretser §16.

De enkelte kretsenes ekstraordinære kretsting avholdes på samme sted i forkant av konstituerende kretsting.
Ekstraordinære kretsting avholdes som separate møter for kretsene. Mer informasjon om de ekstraordinære tingene finner du på terminlister for hver enkelt krets:
Buskerud
Oslo og Akershus
Østfold

Det er felles påmelding til ekstraordinære og konstituerende kretsting. Påmeldingsfrist er 25.10.2019
Påmelding gjøres her: Påmelding til ekstraordinært og konstituerende kretsting nov 2019

Informasjon priser og betaling, ekstraordinære og konstituerende kretsting nov 2019

Fullmaktsskjema ekstraordinært og konstituerende kretsting 2019 skal leveres til kretsen innen 26.10.2019.
Det er felles skjema for begge kretsting.

Minner samtidig om at mindre justeringer på programmet kan forekomme.

Vel møtt!