Hjelpetrenerkurs arrangeres på Rødsberg ungdomsskole i Halden, søndag 10. januar 2016 kl. 11:00-17:00.

Hjelpetrenerkurs


Arrangementdetaljer


Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer hjelpetrenerkurs i samarbeid med Fredrikshalds Turnforening. Kurset arrangeres på Rødsberg ungdomsskole i Halden.

Hula Hooping --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Hula Hooping — Image by © Royalty-Free/Corbis

Invitasjon finner du her: ØGTK_Invitasjon HJELPETRENERKURS_10.01.16

Hjelpetrenerkurset er beregnet på de som er nye i trenerrollen, foreldre som ønsker å hjelpe til, hjelpetrenere under 15 år, samt barnehageansatte og skoleansatte som ønsker å tilby aktiviteter i gymsal/ haller.

Påmeldingsfrist er 18. desember 2015. Påmelding sendes til kretskonsulent Kristin B. Axberg; <kristin.axberg@gymogturn.no>, og må inneholde følgende:
Navn, fødselsdato, gateadresse, postnummer og -sted, e-postadresse, telefonnummer, klubb, samt e-post for faktura.

Vel møtt til kurs!