Sikringskurs 1 Trampett


Arrangementdetaljer


Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets gjennomfører sikringskurs 1 i trampett, fredag og lørdag under Kurshelgen (26. – 27. august).

Du finner kursbeskrivelse i invitasjonen til Kurshelgen, se kurs nr. 3: Invitasjon Kurshelg 2016, revidert 06.06

Påmeldingsfrist 16. august, til: anne-kristin.sollid@gymogturn.no