Nordlandsstevnet


Arrangementdetaljer


Nordland Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer i samarbeid med B&OI Turn Nordlandsstevnet i 2017.

Datoen er satt til 12.-14. mai 2017.

Invitasjon Nordlandsstevnet 2017

Påmeldingsskjema Nordlandsstevnet