Ekstraordinært kretsting Oslo og Akershus


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

I forbindelse med sammenslutning av Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets, Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets og Østfold Gymnastikk og Turnkrets arrangeres ekstraordinære kretsting for alle tre kretser, samt konstituerende kretsting for ny storkrets.

Ekstraordinært kretsting for Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets avholdes på Sundvolden Hotell, 2. november 2019.

Konstituerende kretsting avholdes på samme sted, 2.-3.november, og finner sted etter at ekstraordinært kretsting er gjennomført. Informasjon om konstituerende kretsting finner du her.

Innkalling til ekstraordinært kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets 2019
Saksliste ekstraordinært kretsting Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets

Det er felles påmelding til ekstraordinære og konstituerende kretsting. Påmeldingsfrist er 25.10.2019
Påmelding gjøres her: Påmelding til ekstraordinært og konstituerende kretsting nov 2019
Informasjon priser og betaling, ekstraordinære og konstituerende kretsting nov 2019

Fullmaktsskjema ekstraordinært og konstituerende kretsting 2019 skal leveres til kretsen innen 26.10.2019.
Det er felles skjema for begge kretsting.

Minner om at mindre justeringer på programmet kan forekomme.

 

Vel møtt!