Ekstraordinært kretsting Buskerud


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

I forbindelse med sammenslutning av Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets, Østfold Gymnastikk og Turnkrets, og Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets arrangeres ekstraordinære kretsting for alle tre kretser, samt konstituerende kretsting for ny storkrets.

Ekstraordinært kretsting for Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets avholdes på Sundvolden Hotell, 2. november 2019.

Konstituerende kretsting avholdes på samme sted, 2.-3.november, og finner sted etter at ekstraordinært kretsting er gjennomført. Informasjon om konstituerende kretsting finner du her.

Innkalling ekstraordinært ting Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets
Saksliste til ekstraordinært kretsting Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets

Det er felles påmelding til ekstraordinære og konstituerende kretsting. Påmeldingsfrist er 25.10.2019
Påmelding gjøres her: Påmelding til ekstraordinært og konstituerende kretsting nov 2019
Informasjon priser og betaling, ekstraordinære og konstituerende kretsting nov 2019

Minner om at mindre justeringer på programmet kan forekomme.

 

Vel møtt!