Arbeidsdag Kretsstyret.


Arrangementdetaljer


Den 19.august har styret i Sør-Trøndelag Gymnastikk -og Turnkrets satt av til kretsarbeid.