Åpen samling Turn kvinner, Østfold


Arrangementdetaljer


Teknisk utvalg turn kvinner arrangerer åpen samling for alle i Trøgstad,  Østfold Gymnastikk- og Turnkrets.