Anleggs -og lederkonferanse


Arrangementdetaljer


Konferansen vil ha innlegg om viktige temaer innen både utstyr og anlegg, der Idrettens basishall er den «røde tråden». Konferansen vil også rette seg mot både administrativ og sportslig ledelse i foreningene og blant annet ha temaer som:

  • Heltidsansatte trenere
  • Virksomhetsplan og sportslig plan i en forening
  • Verdier, etikk, trakassering, varsling

Det vil også bli befaring til Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen.

Invitasjon finner du her.

Program finner du her

 

Påmelding anleggs -og lederkonferansen

Påmeldingsskjema til NGTFs anleggs -og lederkonferanse i Oslo, 1.-3. november 2019
  • Navn på Turnforening/Turngruppe/organisasjon/kommune
  • Programmet på fredag er felles for alle, det samme gjelder lørdag etter lunsj. På lørdag ettermiddag kjører vi tre parallelle sesjoner; en om anlegg og utstyr, og to om ledelse. Kryss av for hva du vil delta på: