Anleggs- og lederkonferanse 2019


Arrangementdetaljer


Norges Gymnastikk- og Turnforbund arrangerer sin årlige anleggs- og lederkonferanse fredag 1. november til søndag 3. november på Quality Hotel 33, Oslo.

Konferansen vil ha innlegg om viktige temaer innen både utstyr og anlegg, der Idrettens basishall er den «røde tråden». Konferansen vil også rette seg mot både administrativ og sportslig ledelse i foreningene og blant annet ha temaer som:

  • Heltidsansatte trenere
  • Virksomhetsplan og sportslig plan i en forening
  • Verdier, etikk, trakassering, varsling

Det vil også bli befaring til Norges Idrettshøgskole og Olympiatoppen.

Invitasjon finner du her.

Påmelding her.  Frist 1. oktober

Spørsmål? Kontakt stig.nilssen@gymogturn.no eller marianne.noreng.eikeland@gymogturn.no