Gran IL Turngruppe ønsker velkommen til konkurranse i Troppsgymnastikk og Gymnastikkhjul i turnhallen på Hadeland Videregående Skole. Invitasjon Påmeldingsskjema

Arbeidsgruppen i Gymnastikkhjul inviterer til Dommerseminar i Oslo 26.januar 2020. Dommerseminar Oslo 2020 Elektronisk påmelding

Oppland Gymnastikk og Turnkrets (fra 2020, Innlandet Gymnastikk og Turnkrets) i samarbeid med Lillehammer Turnforening arrangerer OpplandsPokalen 2020 i Håkons Hall på Lillehammer. Konkurransen er for rekrutt, junior og senior, nasjonale klasser Troppsgymnastikk. I tillegg en nasjonal konkurranse i Gymnastikkhjul. Her finner du annonse med mer informasjon.   Mer informasjon kommer.