Kretsting 2019

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Kretsting 2019 på Scandic Brennemoen, 2.-3. mars.

Invitasjon og skjema for påmelding er lagt ut på terminlista:

http://www.gymogturn.no/events/event/kretsting-2019-3/