Vikariat på kontoret i Bergen

Vi søker en vikar i 50% stilling fram til 1/7 2019 på kretskontoret i Bergen. Se utlysningstekst:
Kretskonsulent vikariat Hordaland og Sogn