Trondhjems TF søker etter hovedtrener TeamGym

Utlysning hovedtrener TeamGym Trondhjems Turnforening

Coach Teamgym

For mer informasjon eller spørsmål angående stillingen, vennligst kontakt daglig leder Kari Kvam +4795200915 og besøk vår hjemmeside på www.trondhjemsturn.no.

Søknad og CV bes sendes til kari.kvam@trondhjemsturn.no innen november 2018.