Konsulent Utdanning og RG – 100%

I forbundsadministrasjonen på Ullevål stadion lyses det ut engasjement som konsulent knyttet til de to områdene utdanning og rytmisk gymnastikk. Engasjementet har ett års varighet med mulighet for forlengelse.

Utlysningsteksten finner du her.

Søknadsfristen er 20. september.