Vi søker Tropp Trener/Hovedtrener

Sotra SK Turn & Dans søker etter / is looking for Trener/Hovedtrener – Tropp

Coach/Head Coach Teamgym

Sotra SK Turn ønsker å styrke trenerteamet og Tropp-gruppene ved å ansette flere trenere. Vi søker trenere til deltid/timebasert.

Sotra SK Turn wants to strengthen its coach- and gymnastic teams by hiring gymnastic coach/head coach. We look for coach part time/by the hour.

Arbeidsoppgaver / Tasks include:

 • Lede/delta i trenerteamet, utvikle nivå og kvalitet.Lead/participate in our team of coaches, developing skills and quality of work.
 • Være ansvarlig for forberedelse og trening av utøverne til nasjonale og lokale konkurranser.
  Be responsible for preparation and coaching of our athletes for national and local competitions
 • Planlegge og utføre trening for utøverne, også sammen med trenerteamet.Plan and perform training for the athletes, also together with the coachteam.
 • Samarbeide med Sportslig leder/styret/administrasjon.Cooperate closely with our sport administration

Straume 29.07.18

Tropp: Klubben har pr i dag flere unge tropp-trenere med i sitt trenerteam, men vi ser at særlig til de eldste kan vi trenger noen med mer erfaring. Her vil det være behov for en person som kan samarbeide og videreutvikle gruppene. Både på høyere nivå, men og nybegynnere/yngre utøvere. Det vil være mulighet for at treneren også arbeider med andre grupper, i allefall i starten (eks. bredde, freerunning, voksne mm).

Teamgym: The club has for today several young coaches. We are in need of a person that can cooperate and further develope the groups. Both at the higher level and also beginners/younger gymnasts. It can be possible for the coach also to work with other groups, at least in the start.

Personlige egenskaper / Candidate’s requirements:

 • God kompetanse og erfaring. Både som trener og utøver.Highly competent, experienced and trained background.
 • Administrative og organisatoriske evner er påkrevd.Administrative and organizing skills are required
 • Positiv, energisk og entusiastisk for idretten.Positive, energetic and enthusiastic for the sport
 • Fleksibel person som liker å arbeide med barn og turn på alle nivå.Flexible person who like to work with children and gymnastics in all levels
 • God lagspiller.Good team worker
 • Godkjent Politiattest vil være påkrevd.Valid certificate of good conduct from the Police wil be required
 • Må kunne snakke norsk/ lære seg norsk.Need to learn Norwegian
 • Fleksibel arbeidstid, dette medfører at man må evne å jobbe til varierende tider, som dag, kveld, helg, skoleferier ol.
  Flexible working hours, i.e. ability to work days, evenings, weekends and school holidaysKonkurransedyktig lønn ved enighet. Oppstart etter avtale. Alle søknader behandles konfidensielt. Competitive salary by agreement. Accession by appointment. All applications wil be treated confidentially.For mer informasjon og spørsmål, kontakt: / For more information and questions please contact: Kristine S. Lundekvam på sportsligleder@sotraturn.no eller mobil +47 92262441.

  Vennligst send søknad med CV og referanser til / Please send application including CV and references to sportsligleder@sotraturn.no

 

Sotra Turn (nå en del av Sotra Sportsklubb) ble startet i 1980, og er lokalisert vest for Bergen. Klubben har ca 3000 medlemmer, hvor ca 1000 er dansere og turnere. Alder er fra 1-80 år. Vi har mange ulike grupper og nivå på turn og dansegruppene våre, bl.a konkurransegrupper i dans (Streetjazz), Tropp og Apparatturn (TK/TM) Vi bygger i disse dager ny hall, og håper denne er klar for bruk fra ca oktober 2018. Denne vil inneholde fullt oppsett for Apparatturn og Tropp.

Sotra Turn (now a part of Sotra Sportsklubb) was established in 1980, and is situated west of the city of Bergen. The club have about 3000 members, about 1000 dancers and gymnasts. Age from 1-80. We have different groups and levels of gymnastics and dance classes, and have competition teams in Dancing (Streetjazz), Teamgym and Artistic Gymnastics (WAG/MAG). These days we are building a new hall, that we hope is ready for use from oktober 2018. It wil be permanently build with apparatus for both artistic gymnastics and teamgym.