Vi søker Dans Trener/Hovedtrener

Sotra SK Turn & Dans søker etter / is looking for

Trener/Hovedtrener – Dans (alt av interesse), Rytmisk Gymnastikk, Freerunning, Barnepartier, Seniortrening, Trening på dagtid, Turnfritidsordning mm. Mulighet å kombinere. Både til eksisterende partier og nye.

Coach/Head Coach – Dancing (all types), Rythmic Gymnastics, Freerunning, Kids groups, senior and more. Both existing groups and new.

Sotra SK Turn & Dans ønsker å styrke trenerteamet og gruppene våre ved å engasjere flere trenere. Vi søker derfor trenere til deltid/timebasert arbeid.

Sotra SK Turn & Dans wants to strengthen its coach- and gymnastic teams by hiring more coaches. We look for coach part time/by the hour.

Arbeidsoppgaver / Tasks include:

 • Lede/delta i trenerteamet, utvikle nivå og kvalitet.Lead/participate in our team of coaches, developing skills and quality of work.
 • Være ansvarlig for forberedelse og trening av utøverne til konkurranser. Straume 29.07.2018

Be responsible for preparation and coaching of our athletes for competitions

 • Planlegge og utføre trening for utøverne, også sammen med trenerteamet.Plan and perform training for the athletes, also together withe the coachteam.
 • Samarbeide med Sportslig leder/styret/administrasjon.Cooperate closely with our sport administrationPersonlige egenskaper / Candidate’s requirements:
 • God kompetanse og erfaring. Både som trener og gjerne utøver.Highly competent, experienced and trained background.
 • Administrative og organisatoriske evner er påkrevd.
 • Administrative and organizing skills are required
 • Positiv, energisk og entusiastisk for idretten.
 • Positive, energetic and enthusiastic for the sport
 • Fleksibel person som liker å arbeide med barn og turn på alle nivå.
 • Flexible person who like to work with children and gymnastics in all levels
 • God lagspiller.
 • Good team worker
 • Godkjent Politiattest vil være påkrevd.
 • Valid certificate of good conduct from the Police will be required
 • Må kunne snakke norsk/ lære seg norsk.
 • Need to learn Norwegian
 • Fleksibel arbeidstid, dette medfører at man må evne å jobbe til varierende tider,som dag, kveld, helg, skoleferier ol.
 • Flexible working hours, i.e. ability to work days, evenings, weekends and school holidaysKonkurransedyktig lønn ved enighet. Oppstart etter avtale. Alle søknader behandles konfidensielt.Competitive salary by agreement. Accession by appointment. All applications wil be treated confidentially.For mer informasjon og spørsmål, ta kontakt med / For more information and questions please contactKristine S. Lundekvam på sportsligleder@sotraturn.no eller mobil +47 92262441.

  Vennligst send søknad med informasjon om hvilket/hvilke partier du ønsker å være trener for samt CV og referanser til / Please send application including information about which groups you want to train together with CV and referances to sportsligleder@sotraturn.no

Sotra Turn (nå en del av Sotra Sportsklubb) ble startet i 1980, og er lokalisert vest for Bergen. Klubben har ca 3000 medlemmer, hvor ca 1000 er dansere og turnere. Alder er fra 1-80 år. Vi har mange ulike grupper og nivå på turn og dansegruppene våre, bl.a konkurransegrupper i dans (Streetjazz), Tropp og Apparatturn (TK/TM) Vi bygger i disse dager ny hall, og håper denne er klar for bruk fra ca oktober 2018. Denne vil bl.a. inneholde fullt oppsett for Apparatturn og Tropp, samt stor dansesal og aktivitetssal for yngre utøvere og utøvere med spesielle behov og tilpasninger.

Sotra Turn (now a part of Sotra Sportsklubb) was established in 1980, and is situated west of the city of Bergen. The club have about 3000 members, about 1000 dancers and gymnasts. Age from 1-80. We have different groups and levels of gymnastics and dance classes, and have competition teams in Dancing (Streetjazz), Teamgym and Artistic Gymnastics (WAG/MAG). These days we are building a new hall, that we hope is ready for use from oktober 2018. It wil be permanently build with apparatus for both artistic gymnastics and teamgym together with a dancing hall and an activity hall for younger kids and people with speccial needs.