Tromsø Turnforening søker trener apparatturn kvinner/menn (rekruttering/konkurranse)

Tromsø Turnforening (TTF) har over 900 medlemmer i ulike aktivitetstilbud. Apparat turn i TTF har ca 60 utøvere fordelt på like store deler menn og kvinner. Vi har i 2018 fått en helt ny dedikert turnhall med alle fasiliteter. Vi har turnere på landslag, nasjonalt nivå, rekrutteringspartier og breddepartier. Vi har dedikerte hovedtrenere i apparatturn for kvinner (Vicentiu Roman) og menn (Vasilij Manyakin).

Vi ønsker imidlertid å utvikle klubben ytterligere og ønsker å styrke apparatturnkompetansen for våre utøvere. Vi søker derfor ny trener til vårt trenerteam som er motivert til å bidra til denne utviklingen

Stillingen er en 100 % stilling i dag fordelt på gutter og jenter, men vi håper etter hvert å kunne tilsette trenere dedikert til gutte og jenteturn.
Søkere må være innstilt på å gjennomføre en test uke hos oss og ved ansettelse er det en gjensidig prøvetid på 3 mnd. Arbeidstid vil i hovedsak være ettermiddag/kveld 6 dager i uken.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre treningsplaner
 • Bidra på samlinger og spesifikke inntektsbringende tiltak i regi av TTF
 • Delta på konkurranser etter ønske fra TTF
 • Sørge for trygg utøvelse av treningene gjennom tilstrekkelig sikring og støtte avutøverne
 • Drive positiv relasjonsbygging til gymnaster, andre trenere og sportslig leder
 • Drive rekruttering fra foreningens rekrutteringspartier
 • Bidra til kompetansehevning internt i hele foreningen
 • Bidra positivt til å skape gode trenerteam og bygge felles klubbkultur og filosofi blantutøverne, trenerne, administrasjon og foresatte

  Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Apparatturnfaglig kompetanse på internasjonalt eller høyt nasjonalt nivå for både kvinner og menn. Men søknader med hovedkompetanse innen ett kjønn vil også vurderes med tanke på den kombinerte stillingen eller framtidige stillinger.
 • Idrettsfaglig utdanning
 • Bør beherske norsk, svensk, dansk eller engelsk muntlig og skriftlig.
 • Gode mellommenneskelige evner og positiv relasjonsbyggende personlighet.Vi kan tilby:
 • Lønn etter avtale og standard pensjonsvilkår
 • Forsikringsordninger gjennom idretten
 • Helt ny turnhall med høy standard
 • Faglig sterkt turnmiljø med gode utøvere og hovedtrenere

Treneren må arbeide innenfor de retningslinjer og regler som gjelder for norsk idrett generelt og overordnede strategier og handlingsplaner for Tromsø turnforening.

Søknadsfrist; 1.oktober

Ønskes ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt med Sigve Andersen på lederatk1@gmail.com (+4799483689) eller dagligleder@tromsoturn.no
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Søknad med CV sendes: lederatk1@gmail.com