Ålgård Turnforening søker trenere til høsten!

 Vi trenger flere nye trenere til høsten!!!

Saltostigen 5-6 år: hovedtrener + trener/hjelpetrenere
Turn jenter 4-6 år: hovedtrener + hjelpetrener
Turn oppvisning 1-3 trinn (tidligere ShowDans): hovetrener + hjelpetrener
Turn oppvisning 4-6 trinn (tidligere ShowDans): hjelpetrener
Turn oppvisning 7 – 10 trinn (tidligere ShowDans): hjelpetrener

Troppsgymnastikk:
Tumbling rekrutt: trener
Tumbling junior: hovedtrener
Trampett aspirant: trener

Ta kontakt med Ann Elin på mail:  leder.algardturn@gmail.com.