Grimstad turn og idrettsforening og Froland Turn søker trener i 100% stilling til troppsgymnastikkpartier

Grimstad turn og idrettsforening (GTIF) og Froland Turn har i flere år samarbeidet

om trener i troppsgymnastikk. En av våre danske trenere slutter

til sommeren, og i den forbindelse ønsker vi å tilsette en ny.

Arbeidet vil foregå 2 dager i uka i Froland og 3 dager i Grimstad.

Avstanden mellom stedene er ca. 20 km, så søker bør derfor disponere bil.

Se hele annonsen her: Stillingsannonse-troppstrener mai 18