Trenerseminar i Oppland?

Kretsen ønsker å finne ut noe om interessen for at det arrangeres trenerseminarer i Oppland.

Det har vært et ønske og en prioritering for oss å skape en sosial arena for trenere. Med dette ønsker vi i Oppland Gymnastikk- og Turnkrets å høre om det er interesse for dette i lagene?

Vi ønsker at leder/ treneransvarlig i klubben fyller ut skjemaet under. Fint om dere først tar en runde med trenere i egen klubb. Her finner dere et dokument hvor dere kan lese litt mer om hva som er tanken bak trenerseminarene:

Regionale trenerseminar

 

Interesse regionale trenerseminar OGTK

Oppland Gymnastikk og Turnkrets ønsker å arrangere trenerseminarer i Oppland, men ønsker å undersøke interessen for dette.
  • Er det noe du ønsker å ta opp eller vil diskutere under åpent forum eller i en diskusjonsgruppe, skriv her: