Stavanger Turnforening søker trener til Troppsgymnastikk!

Stavanger Turnforening søker trener til Troppsgymnastikk

 

Stavanger Turnforening søker etter ny trener til Troppsgymnastikk. En vil ha ansvar for  både rekrutter og junior. Beregnet arbeidsmengde pr uke vil være ca 10 timer pr. uke.

Arbeidstid vil være ettermiddag (fra ca kl.15:30) og kveld.

Betingelser avklares nærmere med aktuell kandidat.
Oppstart med opplæring ønskes gjennomført før sommeren, slik at en vil være klar til oppstart av høstsesongen i august.
Søknad sendes til: post@stavanger-turnforening.no