Invitasjon til forbundsting

Forbundstinget holdes i Bodø 27.-29. april 2018.

Alle klubber og grupper som er medlem i NGTF har anledning til å møte på tinget med minst én delegat. Benytt sjansen til medbestemmelsesrett om gym og turns framtid, enten dere har 30 eller 1300 medlemmer!

Stortinget har vedtatt Statsbudsjettet for 2018 og med virkning fra 01.01.2018 økes merverdiavgiftssatsen fra 10 til 12 prosent på lokalleie og losji, og vi har måttet høyne prisene for oppholdet på forbundstinget litt. Summene er endret på invitasjonen som ligger her:

Invitasjon til forbundsting 2018 endret jan

Link til påmeldingsskjema;

Påmelding Forbundsting 2018