Invitasjon til forbundsting

Det inviteres til forbundsting på Sola 24.-26. april.
Alle klubber og turngrupper som er medlem i NGTF har anledning til å møte med minst én representant på forbundstinget. Her vedtas saker av betydning for idretten vår – lagene, kretsene og forbundet!

Representanter til forbundstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller oppnevnt av idrettslaget/særkretsens styre etter fullmakt fra årsmøte/ting.

Siste frist for å sende inn forslag som ønskes behandlet på tinget; 28. mars.

Her ligger innkallingen;

ORG Innkalling til Forbundsting 2020 pr 2402

Fullmaktskjema som skal sendes inn senest 15. april;

Fullmaktskjema forbundsting 2020

Påmeldingskjema blir lagt ut på nye nettsider som er klare i slutten av februar.