Foto: Evy Mackland

Årets første regionsamling i region vest

Region Vest har hatt en kickstart på året 2020 med regionsamling for turn kvinner i Stavanger Turnhall den 17.-18. januar.
46 gymnaster i alderen 10-17 år deltok på samlingen. Det var god stemning i hallen og treningsiveren var på topp. Tilbakemelding fra gymnaster, deltakende trenere og foreldre, er alle positive og hyggelige. Alt i alt en vellykket og kjekk turnhelg i Stavanger. Ansvarlig og organisator for samlingen var Siv Rita Eikeskog.

Dette er viktige samlinger for rekruttering og miljø. Fint for unge trenere å jobbe sammen med erfarne trenere og få hjelp til videreutvikling og mulighet til å stille faglige spørsmål.  Og ikke minst er det inspirerende for alle, både gymnaster og trenere på alle nivåer å jobbe med nabo klubbene.

«Vi er Norge» gjelder like mye på krets og nasjonalt plan som på landslaget. Det er bare sammen vi kan løfte nivået i turn Norge.