Sikringkurs 1 Trampett og Sikringskurs Tumbling/Airtrack

Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Sikringskurs 1 Trampett og Sikringskurs 1 Tumbling/Airtrack i samarbeid med IL R.O.S. Turn. Kurset arrangeres i ROS Arena, Ovnerudveien 1, 3430 Spikkestad.

Kursene gjennomføres etter den nye trenerløypa, og retter seg mot alle som bruker trampett, tumbling og airtrack på trening, i konkurranser, eller i undervisning. Man kan delta på sikringskurs fra det året man fyller 16 år.

Invitasjon kommer veldig snart. Følg med på vår terminliste:
https://www.gymogturn.no/events/event/sikringkurs-1-trampett-tumbling-airtrack_VOGTK/