Ålgård Turnforening søker daglig leder

Ålgård turnforening har rundt 400 aktive medlemmer, med et bredt tilbud som dekker barn fra 2 årsalderen til seniorer. I dag har vi 12 partier påmeldt 2019. Vi har en stor gruppe med engasjerte trenere, hovedtrenere og frivillige som utgjør er en kjemperessurs.

Ålgård turnforening står på trappene til å få egen turnhall, som vil stå ferdig august 2020.

Vi søker nå en daglig leder som skal drive foreningen mot ny hall og utvikle Ålgård turnforening med alle de nye mulighetene en egen turnhall vil tilby oss.

Se mer informasjon her: Daglig leder Ålgård turnforening