Kandidater til NGTFs toppledelse

I slutten av april 2020 er det forbundsting og valg for perioden mai 2020- april 2022. Valgkomiteen ønsker forslag  fra klubber og grupper på engasjerte personer som kan være aktuelle til å ha en rolle i NGTFs styre eller komiteer som velges på tinget, se brevet.   Frist for å sende inn forslag til valgokomiteen er 10. november 2019.
Ønsker forslag til tillitsvalgte i NGTF 2020