Invitasjon til dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk

Teknisk komite troppsgymnastikk arrangerer dommer- og trenerseminar 25.-26. januar på Quality Hotel The Hub og Haslehallen, Oslo.

Målgrupper:
* Internasjonale dommere, forbundsdommere og kretsdommere.
* Trenere på alle nivåer.

Invitasjon

Påmelding

Påmeldingsfrist: Innen utgangen av onsdag 8. januar 2020.